Results

TT Cup Ukraine Women 10/15 12:20 - Olga Leshchenko v Natalia Teliuk W 3-0
TT Cup Ukraine Women 10/15 11:10 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva L 2-3
TT Cup Ukraine Women 10/15 10:35 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina W 3-2
TT Cup Ukraine Women 10/15 08:50 - Olga Leshchenko v Natalia Teliuk W 3-1
TT Cup Ukraine Women 10/15 07:40 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva W 3-1
TT Cup Ukraine Women 10/15 07:05 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina L 1-3
TT Cup Ukraine Women 10/14 12:20 - Olga Leshchenko v Natalia Teliuk W 3-2
TT Cup Ukraine Women 10/14 11:10 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva W 3-0
TT Cup Ukraine Women 10/14 10:35 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina L 2-3
TT Cup Ukraine Women 10/14 08:50 - Olga Leshchenko v Natalia Teliuk W 3-2
TT Cup Ukraine Women 10/14 07:40 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva W 3-0
TT Cup Ukraine Women 10/14 07:05 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina L 2-3