Sergey Kulikov

Results

Liga Pro 10/19 07:45 - Sergey Kulikov v Aleksandr Sayganov L 2-3
Liga Pro 10/19 06:45 - Andrey Sadkov v Sergey Kulikov L 3-0
Liga Pro 10/19 05:45 - Aleksandr Sayganov v Sergey Kulikov W 0-3
Liga Pro 10/19 05:15 - Sergey Kulikov v Vladimir Sinkovskiy L 1-3
Liga Pro 10/18 07:45 - Vladimir Selkin v Sergey Kulikov L 3-1
Liga Pro 10/18 07:15 - Vladislav Chahur v Sergey Kulikov L 3-2
Liga Pro 10/18 06:15 - Sergey Kulikov v Ivan Pandur L 2-3
Liga Pro 10/18 05:15 - Vladimir Selkin v Sergey Kulikov L 3-1
Liga Pro 10/12 07:45 - Sergey Kulikov v Aleksandr Sayganov L 0-3
Liga Pro 10/12 06:45 - Sergey Kulikov v Aleksandr Sayganov W 3-1
Liga Pro 10/12 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Sergey Kulikov L 3-1
Liga Pro 10/12 04:45 - Sergey Kulikov v Vladimir Mishakin L 2-3

Leagues Played