Sergey Skotnikov

Results

Liga Pro 10/18 07:45 - Sergey Skotnikov v Alexander Gribkov L 1-3
Liga Pro 10/18 06:45 - Alexander Gribkov v Sergey Skotnikov W 2-3
Liga Pro 10/18 05:45 - Igor Matveyev v Sergey Skotnikov L 3-0
Liga Pro 10/18 05:15 - Sergey Skotnikov v Evgeny Grishaev L 1-3
Liga Pro 10/17 07:15 - Igor Poletaev v Sergey Skotnikov L 3-2
Liga Pro 10/17 06:45 - Oleg Nikiforov v Sergey Skotnikov W 0-3
Liga Pro 10/17 05:45 - Maksim Sorin v Sergey Skotnikov W 1-3
Liga Pro 10/17 05:15 - Sergey Skotnikov v Igor Poletaev L 2-3
Liga Pro 10/16 16:15 - Evgeny Grishaev v Sergey Skotnikov L 3-1
Liga Pro 10/16 15:15 - Evgeny Grishaev v Sergey Skotnikov L 3-2
Liga Pro 10/16 14:15 - Sergey Skotnikov v Ilya Milenky W 3-1
Liga Pro 10/16 13:15 - Alexander Gribkov v Sergey Skotnikov W 0-3

Leagues Played