Results

Liga Pro 10/19 15:15 - Evgeny Grishaev v Oleg Nikiforov - CANC
Liga Pro 10/19 14:45 - Danila Andreev v Evgeny Grishaev L 3-1
Liga Pro 10/19 13:45 - Evgeny Grishaev v Igor Matveyev W 3-1
Liga Pro 10/19 12:45 - Danila Andreev v Evgeny Grishaev L 3-2
Liga Pro 10/14 11:45 - Vadim Evlampiev v Evgeny Grishaev W 1-3
Liga Pro 10/14 10:45 - Evgeny Grishaev v Vadim Evlampiev L 1-3
Liga Pro 10/14 10:15 - Igor Poletaev v Evgeny Grishaev L 3-2
Liga Pro 10/14 08:45 - Evgeny Grishaev v Nikita Kurilchik L 0-3
Liga Pro 10/13 12:56 - Vadim Evlampiev v Evgeny Grishaev W 1-3
Liga Pro 10/13 12:55 - Vadim Evlampiev v Evgeny Grishaev W 1-3
Liga Pro 10/13 10:45 - Anatoly Batalov v Evgeny Grishaev W 2-3
Liga Pro 10/13 09:45 - Vadim Evlampiev v Evgeny Grishaev L 3-2