Cursa 12 Kawasaki 2021-10-14 10:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Blue Rose Takashi Noguchi Seiji Yamazaki 16.000
10/14 10:08
2 Tanrei Satoru Furusawa Joji Wada 7.000
10/14 10:08
3 1 Un Grain Takayuki Hayashi Ryuji Tatsushiro 41.000
10/14 10:08
17.000
10/14 10:08
4 Thurston Neige Takashi Ikeda Nobuhiko Sanrindo 21.000
10/14 10:08
5 Louisianna H SASAKI 1.700
10/14 09:55
2.050
10/14 10:09
6 2 Primo Python Katsuyoshi Uchida 2.100
10/14 09:55
4.200
10/14 10:09
7 Tuna Nocturne Sunao Yamada Kasumi Kamio 71.000
10/14 10:08
8 Shiny Luminous Eikichi Gobo Tetsuya Takahashi 251.000
10/14 10:08
9 3 Golden Opal Hiroshi Iwamoto Yuki Furuoka 11.000
10/14 10:08
10 Hayabusapekomusume Hironori Sato Kosuke Sakurai 3.500
10/14 10:08
4.500
10/14 10:09
11 Kei Gold Katsuyoshi Uchida Tsubasa Sasagawa 31.000
10/14 10:08
12 Front Wing Hiroaki Kawazu Takayuki Yano 41.000
10/14 10:08